Instrukcja

  1. Zacznij od oszacowania ceny po której możesz sprzedać mieszkanie. Załóż średnią cenę rynkową. Nie przyjmuj zbyt optymistycznych założeń. To jest najważniejszy krok. Jeśli nie masz doświadczenia skorzystaj z wiedzy osób, które handlują mieszkaniami często np z pośredników nieruchomości.
  2. Oszacuj koszty remontu. Zastanów się czy będziesz robił remont generalny, czy tylko lekkie odświeżenie.
  3. Uzupełnij pozostałe koszty. Pamiętaj aby wprowadzać kwoty brutto (z VAT). Prowizja pośrednika oraz PCC są naliczane od ceny zakupu (podanej na samym dole).
  4. Im mniejsze koszty założysz tym drożej będziesz mógł kupić mieszkanie. Nie zaniżaj kosztów.
  5. Wpisz oczekiwany przez siebie zysk, czyli kwotę którą chcesz zarobić (przed opodatkowaniem).
  6. Im większy zysk założysz tym taniej będziesz musiał kupić mieszkanie.
  7. Kalkulator wylicza maksymalną cenę po której możesz kupić mieszkanie. To twój limit negocjacyjny.
  8. Kalkulator wylicza też sumę potrzebnej gotówki na zakup nieruchomości oraz na koszty