Instrukcja

  1. Wprowadź cenę zakupu mieszkania
  2. Wpisz koszty remontu lub wykończenia
  3. Uzupełnij pozostałe koszty
  4. Kalkulator jest podsumuje oraz policzy ile w sumie gotówki potrzebujesz
  5. Wpisz miesięczny czynsz wynajmu oraz zakładane roczne obłożenie (jaki procent czasu w roku mieszkanie będzie wynajęte, a jaki będzie stało puste, bez najemcy)
  6. Wprowadź miesięczne koszty. Kalkulator zakłada, że te koszty ponosisz zawsze, bez względu na to czy mieszkanie jest wynajęte czy nie (np rata kredytu).
  7. Kalkulator wylicza stopę zwrotu przed opodatkowaniem. Aby policzyć stopę zwrotu netto musisz uwzględnić stawkę podatku po jakiej rozliczasz się za najem (np 8,5% przy ryczałcie).