Kalkulator Wynajmu Mieszkania

 

Kalkulator liczy stopę zwrotu z inwestycji w wynajem mieszkania. Czyli stosunek przychodów w skali roku do zaangażowanego kapitału.

Policz jak zarabiać na wynajmie nieruchomości

 1. Wprowadź cenę zakupu tego w co inwestować zamierzasz
 2. Wpisz koszty remontu lub wykończenia. Przyjmij koszt ok. 1000 zł na metr kwadratowy przy remoncie generalnym lub wykończeniu stanu deweloperskiego.
 3. Uzupełnij pozostałe koszty
 4. Kalkulator jest podsumuje oraz policzy ile w sumie gotówki potrzebujesz na realizację tej inwestycji
 5. Wpisz miesięczny czynsz wynajmu oraz zakładane roczne obłożenie (jaki procent czasu w roku mieszkanie będzie wynajęte, a jaki będzie stało puste, bez najemcy)
 6. Wprowadź miesięczne koszty. Kalkulator zakłada, że te koszty ponosisz zawsze, bez względu na to czy mieszkanie jest wynajęte czy nie (np rata kredytu).
 7. Kalkulator wylicza stopę zwrotu z inwestycji w nieruchomość przed opodatkowaniem. Aby policzyć stopę zwrotu netto musisz uwzględnić stawkę podatku po jakiej rozliczasz się za najem (np 8,5% przy ryczałcie).
Wynajmowanie mieszkania studentom

POBIERZ WSZYSTKIE 4 KALKULATORY

Kalkulator Wynajmu | Kosztów Zakupu | Podatków od Wynajmu | Kalkulator Flipa

 • Profesjonalne kalkulatory w formacie XLS (Excel)
 • Działają zawsze, nawet jak nie masz internetu
 • Możesz je zapisać ze wszystkimi liczbami i wynikami na dysku
 • Możesz je wydrukować lub zachować w PDF
 • Stworzone przez inwestorów dla inwestorów

Cena: 39zł

POBIERANIE

Dołącz do naszego “Klubu Inwestora”, a otrzymasz  informacje naszych bezpłatnych webinarach i szkoleniach oraz wszystkie kalkulatory za DARMO!
Imię:
Email:


Możesz się wypisać w każdej chwili

 

Czym jest najem mieszkania?

Najem mieszkania polega na tym, że jedna osoba zobowiązuje się udostępnić lokal do zamieszkiwania drugiej osobie, która w zamian ma obowiązek płacić czynsz. Ta pierwsza osoba to wynajmujący (jest nim często sam właściciel nieruchomości ale nie zawsze musi tak być – wyjątkiem jest np. podnajem), a druga to najemca (lokator). Najważniejszym obowiązkiem wynajmującego jest zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności instalacji w mieszkaniu. Z kolei najemca poza obowiązkiem płatności czynszu musi używać nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, dbać o jej stan i dokonywać bieżącej konserwacji. Szczegółowo obowiązki obu stron określa Ustawa o Ochronie Praw Lokatorów (…) z 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 611). Więcej o prawach wynajmującego przeczytasz w tym artykule: Prawa wynajmującego, czyli zadbaj o swoje interesy!
 

Umowa najmu mieszkania

Umowę najmu można podpisać na czas nieoznaczony i wtedy kończy się ona w momencie wypowiedzenia (i upływu okresu wypowiedzenia) przez jedną ze stron. W przypadku umowy na czas oznaczony wygasa ona z upływem terminu na jaki została zawarta i co do zasady nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Częstym zaskoczeniem dla najemców jest fakt, że umowa zawarta na czas określony wymaga płatności za cały okres jej trwania bez względu czy zostało on przez nich „wykorzystany” czy nie.
 

W jakiej lokalizacji najlepiej zainwestować w nieruchomość na wynajem?

Najlepiej wynajmują się mieszkania w dużych miastach zlokalizowane w pobliżu zakładów pracy, biurowców i uczelni. Dojazd i lokalizacja to czynniki najważniejsze dla najemców. Piękne nieruchomości położone na obrzeżach miasta lub posiadające trudny dojazd do „centrum” i słabą komunikację miejską będą cierpiały z powodu pustostanów. Pomimo tego mieszkania „wynajmują się” w każdej lokalizacji, nawet w małych miastach. Jednak z punktu widzenia długoterminowego inwestowania w nieruchomości najbardziej atrakcyjne są lokale na wynajem w dużych miastach, będących ośrodkami akademickimi, posiadającymi dodatni przyrost naturalny oraz ciągle powiększany zasób miejsc pracy.
 

Mieszkania wynajmują nie tylko studenci

Należy pamiętać, że najemcami są nie tylko studenci, ale także absolwenci oraz młode osoby podejmujące pierwszą pracę, a także młode (i starsze) małżeństwa z dziećmi. Każda grupa tych osób ma inne potrzeby i będzie poszukiwać innego mieszkania, a także będzie oczekiwać innego standardu i w związku z tym będzie skłonna zapłacić inną cenę za najem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule w którym opisujemy konkretne case study wynajętych mieszkań: Ile można zarobić na inwestycji w wynajem mieszkania we Wrocławiu? [case study]
 

Czy warto inwestować w mieszkanie na wynajem?

Dobrze przemyślana inwestycja w mieszkanie na wynajem może być źródłem dodatkowego zarobku, dochodu pasywnego i zabezpieczenia dla siebie i rodziny na przyszłość. Nie tylko generuje dodatkowy strumień pieniędzy w każdym miesiącu ale powiększa nasz majątek wraz ze wzrostem cen nieruchomości. Mądrze zakupiony lokal można bowiem sprzedać w przyszłości w dobrej cenie lub zostawić jako źródło dodatkowego dochodu do emerytury. Przeczytaj też:  Czy warto kupić mieszkanie na wynajem?